Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizma


 
Investiranje u:
Osiguranje djelatnika -  osiguranje od profesionalne odgovornosti - imovine...

Jedan od najbitnijih segmenta investicija su OSIGURANJA

Praktično to je preventivno ulaganje da bi se izbjegli financijski gubici ako dođe do štete bilo povređivanja osoba bilo imovine.

Sa malenim mjesečnim ulogom ostvaruje se financijska sigurnost.

Posebno je bitno, a često zaboravljeno osiguranje od profesionalne odgovornosti.  Posebno za firme koje imaju zaposlene djelatnike izložene mogućim povredama.  Te firme koje mogu biti tužene od strane svojih klijenata i slično.

Naravno ne zaboraviti životno osiguranje kao temelj vlastite financijske sigurnosti  i sigurnosti obitelji.

Detaljnije pogledajte na stranici: www.osiguranje.savjetnik.com

Eksper savjetovanje je vodeća agencija za financijsko savjetovanje u Hrvatskoj.
Na polju osiguranja odabrala je za vas

" Generali osiguranje"

Nazovite i saznajte zašto je Generali osiguranje uistinu najbolje rješenje za vas. Dogovorite termin sa  ekspertima i na ovom području financija. Dogovorite svoj termin na mobitel:

091 725 4936.

OSIGURANJE OD PROFESIONALNIH ODGOVORNOSTI

Za financijsku sigurnost dugoročnog poslovanja  nužno je osiguranje od profesionalnih odgovornosti.  
Nazovite  i saznajte zašto je ovo osiguranje najbolji izbor za vas.


Osnovna vrsta osiguranja je:

Opća odgovornost prema trećim osobama
(osiguranje od građansko-pravne izvanugovorne odgovornosti osiguranika za oštećenje ili uništenje stvari kao i za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe)

Tim osiguranjem pokrivena je odgovornost iz djelatnosti osiguranika (koja je naznačena u ponudi i polici osiguranja) iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa, ili drugog svojstva kao izvora rizika koji isto tako moraju biti navedeni u ponudi i polici osiguranja

Dodatno je moguće ugovoriti i:
 • odgovornosti prema vlastitim djelatnicima

Obje ove vrste osiguranja mogu biti dopunjene
 • odgovornošću za imovinsku štetu u širem smislu (eng. pure financial loss) odnosno za štete koje nisu nastale ni povredom tijela ili zdravlja neke osobe, ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari.

Nadalje, tu je  i pokriće profesionalne (ugovorne) odgovornosti za:
 • javne bilježnike
 • knjigovođe / računovođe
 • organizatore paket aranžmana
 • posrednike u prometu nekretnina
 • revizore i revizorska društva
 • stalne sudske vještake
 • stečajne upravitelje
 • zastupnike u osiguranju

Jednostavno uz mali mjesečni iznos ostvarite financijsku sigurnost svog poslovanja od nenadanih događaja.

Pogodnosti kod ugovaranja polica životnog osiguranja djelatnika firme
(u slučaju nezgode na radu i štednje u korist firme te ostale pogodnosti)

Premije osiguranja života koje poslodavac uplati za svoje radnike smatraju se porezno priznatim rashodom
Prema odredbama Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 46/97, 116/99 i 11/02), životna se osiguranja razvrstavaju na osiguranje života i rentna osiguranja. Police osiguranja u pravilu su dugoročne i zaključuju se na razdoblje od 10, 15, 20, 30 godina ili doživotno, ovisno o pristupnoj dobi osobe koja se osigurava.

 Ugovaratelji osiguranja života mogu biti pravne i fizičke osobe, a osiguranici isključivo fizičke osobe. Pravo na osiguranu svotu ima samo korisnik osiguranja, a korisnika određuje ugovaratelj osiguranja.
 
U slučaju grupnih osiguranja koje zaključuju poslodavci za svoje radnike, korisnici osiguranja mogu biti sami djelatnici odnosno radnici. Odredbama čl. 12. st. 2. t. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/01 – u nastavku teksta: Zakon) propisano je da se primicima od nesamostalnog rada smatraju i premije osiguranja koje poslodavci uplaćuju za svoje zaposlenike i druge osobe na osnovi osiguranja života, dopunskog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja imovine. Vezano na ove odredbe, Ministarstvo financija, Porezna uprava je u više navrata tijekom prethodnih godina dala više tumačenja čiji smisao vrijedi i danas. Naime, ako poslodavci na svoj teret i iz svojih sredstava osiguravaju radnike (životno osiguranje), a ujedno su korisnici osiguranja i kao takvi navedeni u polici osiguranja, uplaćene premije osiguranja smatraju im se porezno priznatim rashodom pri utvrđivanju dobiti kad su poslodavci pravne osobe - obveznici poreza na dobit, odnosno dohotka kad su poslodavci fizičke osobe. U tom slučaju zaposlenicima se po toj osnovi ne utvrđuje dohodak.

Isplata osigurane svote od osiguravatelja tim poslodavcima smatrat će se ostvarenim prihodom odnosno primitkom poslodavca i podlijegat će porezu na dobit odnosno porezu na dohodak u poreznom razdoblju kada će biti ostvarena ta isplata.

 U slučaju kad poslodavac isplaćuje nasljedniku osiguranu svotu ostvarenu od osiguravatelja (radi smrti svoga radnika), obvezan je ukupnu isplatu tretirati primitkom od nesamostalnog rada umrlog radnika. U trenutku isplate i istodobno s isplatom te svote nasljedniku, oporezivanje se obavlja na način kako je na osnovi prijašnjeg rada ostavitelja koji pritječe nasljedniku koji je naznačen u polici. propisano odredbama čl. 33. st. 1.-4. Zakona odnosno odredbama čl. 33. st. 5.–6. Zakona i to kao primitak Međutim, ako poslodavci na svoj teret i iz svojih sredstava kao ugovaratelji osiguranja osiguraju radnike osobu (njihovog nasljednika) ili pak ako je u polici osiguranja navedeno da je za slučaj smrti zaposlenika zakonski nasljednik ili neka druga osoba naznačena kao takva u polici, tada se po toj osnovi utvrđuje dohodak i to od nesamostalnog rada zaposlenika koji podliježe oporezivanju. U tom slučaju se uplaćene premije osiguranja tijekom cijelog razdoblja osiguranja smatraju primicima od nesamostalong rada tih zaposlenika, a iz kojih je poslodavac, u trenutku uplata premije obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti Zakona. Dakle uplaćene premije smatraju se primitkom od nesamostalnog rada i podliježu oporezivanju. (osiguranike), a kao korisnike osiguranja navedu zaposlenike ili za slučaj njihove smrti neku drugu fizičku porez na dohodak kao porez po odbitku, a na način propisan odredbama čl. 33. st. 1.-4. odnosno st. 5.–6. Uplaćene premije osiguranja se i u tom slučaju smatraju porezno dopustivim rashodima odnosno izdacima poslodavca

Firma koja ugovori policu za svoje djelatnike u svakom pogledu ima pravo mjenjat osiguranika po polici osiguranja u slučaju odlaska djelatnika iz firme.

U slučaju da se dogodi nesretni slučaj djelatniku osiguranje pokriva ležanje u bolnici,invalidnost,radnu nesposobnost i 15 težih bolesti

Htio bih naglasit u slučaju radne nesposobnosti djelatnika osiguranje u ovom slučaju oslobađa    firmu daljnjeg plaćanja police do isteka ugovora nakon kojeg novac ostaje firmi (ili ako firma odlući drukčije)
Obzirom da je firma platitelj osiguranja u slučaju smrti djelatnika novac ostaje firmi a prema odluci firme novac može bit isplaćen obitelji djelatnika.

Za djelatnike koji rade visoko rizične poslove firma može ugovorit do 400 % isplatu osigurane svote u slučaju smrti.
Policu osiguranje moguće je uplatit jednokratno,ili višekratno

Ujedno htio bih naglasit da je polica vrijednosni papir koji se može u bilo kojem momentu založit za dobivanje kredita ako je prošlo više od 3 godine prema otkupnoj vrijednosti

Minimalnu policu osiguranja moguće je po djelatniku ugovorit sa svim pokrićima već od 25 eur mjesećno

Osigurajte sebe i svoje djelatnike već danas da sutra ne bi bilo prekasno
     
 ŽIVOTNO OSIGURANJE

Naravno na prvom mjestu je vlastito  životno osiguranje.

Osnovni smisao osiguranja je zaštititi sebe i obitelj od mogućih budućih događaja i rizika. Ono bi trebalo biti nužno za svakog tko brine o svojoj sigurnosti i sigurnosti svojih najbližih.

Briga za sebe i svoju obitelj

Osiguranje bi trebalo biti nužno za svakog tko brine o svojoj sigurnosti i sigurnosti svojih najbližih, a danas se to može primijetiti sve češće kroz brz tempo života koji živimo i sa situacijama koje se događaju oko nas (razne nezgode, potresi, požari, itd.).

Za vas smo odabrali " Ekspert savjetovanje "

Ekspert Savjetovanje  je jedna od vodećih firmi na ovom polju. Prodaja osiguranja je jedan od najzahtjevnijih poslova, a dugogodišnje iskustvo koje imaju na osigurateljnom tržištu te licenciranost svih  savjetnika pri HANFA-i, garancija su kvalitete i vrhunskih savjeta koje pružaju svojim klijentima da izaberu najbolji proizvod za sebe.


Životno osiguranje

VITA 3+ mješovito osiguranje života je atraktivan oblik štednog ulaganja kojim se osigurava dugoročna financijska stabilnost.

VITA 3+ je prošireni program osnovnih pokrića mješovitog životnog osiguranja sa mogućnosti ugovaranja dvostruke ili trostruke osigurane svote za slučaj smrti.
Polica uključuje slijedeće:
- Osiguranu svotu za slučaj doživljenja
- Osiguranu svotu za slučaj smrti
- Osiguranu svotu za slučaj nastanka teških bolesti

U slučaju potpune i trajne radne nesposobnosti osigurane osobe, Generali osiguranje d.d. preuzima obvezu plaćanja premije do isteka osiguranja.

Korisnik osiguranja:
Za slučaj doživljenja: Osigurana osoba
Za slučaj smrti: Zakonski nasljednici

Nazovite na mobitel:   091 725 4936

Dogovorite sastanak i saznajte:

 • Kako se najpovoljnije osigurati.
 • Osiguranje od profesionalne odgovornosti
 • Najpovoljnije osiguranje firme i svega što firma ima

Detaljnije pogledajte na stranici: www.osiguranje.savjetnik.com