Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizma


ŠKOLA ULAGANJA

Prije nego što počnete investirati u otvorene investicijske fondove, trebate odlučiti što želite postići.
 Prvi i najvažniji korak je definirati svoje financijske ciljeve te odredite kad trebate novac radi podmirenja ovih ciljeva. Onda možete planirati investicijsku strategiju.
Jednom kad ste odredili svoje financijske ciljeve možete početi stvarati investicijski plan radi dostizanja ranije dobro promišljenih i odabranih ciljeva.
Ono možda najvažnije je da se strogo morate držati zadanog cilja jer jedino što kod ulaganja ne možete kupiti je vrijeme.
Pametni investitori grade divesificirani portfolio. Diversificirani dionički portfelj radite kupnjom različitih dionica u različitim industrijama. Za većinu individualnih investitora praktični pristup je imati nekoliko dionica u otprilike jednakim iznosima u nekoliko različitih industrija.
Diversifikacija je važna zato što portfelj sa nekoliko različitih investicija obično donosi konstantniji i stabilniji ukupni povrat od portfelja sa samo jednom investicijom. Ako posjedujete samo jednu dionicu i ona dramatično padne, vrijednost vašeg investicijskog portfelja također pada dramatično. Ali ako posjedujete više različitih dionica u različitim industrijama vjerojatno je da iako nekima vrijednost padne da će druge narasti u vrijednosti ili u najgorem slučaju ostati nepromjenjene. Iskustvo brojnih godina dokazuje vrijednost ovog pristupa. Vjerojatno je da vaš portfelj neće donositi tako puno kao da ste novac uložili u samo jednu dionicu čija cijena brzo raste, no isto tako nije vjerojatno da ćete puno izgubiti, što bi se rušenjem cijene te jedne dionice moglo dogoditi. Važno je zapamtiti da je veoma teško predvidjeti koja će pojedinačna dionica biti pobjednik a koja gubitnik.

DIVERZIFIKACIJA
 
U direktnom razgovoru sa našim savjetnicima predložit ćemo vam optimalni broj fondova za ulaganje prema iznosu vaše investicije.
Diverzifikacija (engl. diversification, njem. Verschiedenartigkeit, Diversifizierung) je upotpunjavanje ili proširivanje proizvodnog ili prodajnog asortimana uključivanjem novih proizvoda i usluga koji se razlikuju od dosadašnjih.
Ti novi proizvodi i usluge nude se na drugim segmentima tržišta, proizvedeni su na drukčijem proizvodnom procesu, primjena i način upotrebe novih proizvoda i usluga su drukčiji od postojećih. Poduzeće s mnoštvom proizvoda i usluga je diverzificirano poduzeće.

S obzirom na specifičnosti obilježja pojedinih proizvoda ili grupa proizvoda u ukupnom asortimanu poduzeća razlikujemo tri osnovna oblika diverzificiranja proizvoda: horizontalno (poduzeće širi asortiman proizvodima iste ili slične namjene), vertikalno (poduzeće širi asortiman poluproizvodima i dijelovima koje je prije nabavljalo od drugih) i lateralno (poduzeće širi asortiman međusobno potpuno nepovezanim proizvodima)

COST AVERAGE EFEKT- METODA PROSJEČNOG TROŠKA

Na pitanje "kada je pravi trenutak za početak ulaganja?", odgovor je jasan: sada!
Što prije počnete sa ulaganjima, prije ćete postići rezultate.

Rizici zbog događaja na burzi, gospodarske ili političke krize, valutnih oscilacija itd. mogu se bitno smanjiti. Rješenje takvog problema je u redovnim uplatama koje su sastavni dio investicijskog plana.
Ulagač kod viših vrijednosti udjela dobiva manji broj udjela za određenu vrijednost uplate dok kod iste uplate pri nižim vrijednostima udjela dobiva veći broj udjela. Ukoliko bi događanja na burzi privremeno utjecali na to da vrijednost udjela bude niska, to bi dovelo do kupnje udjela po povoljnoj cijeni (cost-average efekt - metoda prosječne kupovne vrijednosti) pa bi ulagatelj raspolagao sa većim brojem udjela.
Metoda prosječne kupovne vrijednosti će vam sačuvati živce i dragocjeno vrijeme, koje biste trebali za razmišljanje o "pravom trenutku" za ulaganja u investicijske fondove.
Ulaganja po metodi prosječne kupovne vrijednosti je jednostavno uplaćivanje jednakih iznosa, u jednakim vremenskim periodima (npr. 100 eura svakog 18. u mjesecu). Ako je vrijednost udjela niža, kupit ćete za isti iznos više udjela nego kada je vrijednost udjela viša. Ukoliko uzmete u obzir metodu prosječne kupovne vrijednosti, prosječna vrijednost udjela, po kojoj ste kupovali udjele, će biti vjerojatno niža od prosječne vrijednosti udjela na promjenjivom tržištu u istom periodu.

U periodu od pet mjeseci ulagatelj ulaže 500 eura u investicijski fond. Svaki mjesec ulaže 100 eura i za pet mjeseci kupi 7,8334 udjela. Prosječna cijena koju daje za udjel iznosi 63,83 eura. Koliko je iznosila prosječna vrijednost udjela u petomjesečnom razdoblju? U prvom mjesecu je udjel bio vrijedan 60 eura, u drugom 30, u trećem opet 60, u četvrtom 150 i u petom 200 eura. Ako te vrijednosti zbrojimo i svotu podijelimo sa brojem mjeseci, dobit ćemo prosječnu vrijednost udjela u petomjesečnom razdoblju koja iznosi 100 eura. Ulagač je zaradi metode prosječne kupovne vrijednosti za 500 eura kupio više udjela nego što bi ih kupio ukoliko bi kupovao po prosječnoj vrijednosti udjela u razdoblju od pet mjeseci.

Mjesec
 
Mjesečni ulog
Vrijednost udjela
Broj kupljenih udjela
Prosječna vrijednost udjela
1.
100 eura
60 eura
1.6667
60 eura
2.
100 eura
30 eura
3,3333
40 eura
3.
100 eura
60 eura
1,6667
45 eura
4.
100 eura
150 eura
0,6667
54,54 eura
5.
100 eura
200 eura
0,5000
63,83 eura
Ukupno/ Prosječna vrijednost
 
500 eura (ukupno)
100 eura (prosjek)
7,8334 (ukupno)
63,83 eura (prosjek)
Ulagač je za 100 eura kupio više udjela kada su vrijednosti bile niže, odnosno manje udjela kada su vrijednosti bile više. Trošak kupovine za jedan udio je bio niži od prosječne vrijednosti udjela u petomjesečnom periodu. To bi se dogodilo u svakom slučaju neovisno od visine uloženog iznosa.
U slučaju da bi ulagač udjele prodavao u šestom mjesecu, kada je vrijednost udjela, kao što se vidi iz grafa iznosila 80 eura, bi svejedno ostvario prinos 126,67 eura(80 eura x 7,8334 udjela minus 500 eura investicija). Ako bi kupio udjele po prosječnoj vrijednosti u petomjesečnom razdoblju (100 eura), bi imao 100 eura gubitka (80 eura x 5 udjela minus 500 eura investicija).
Sada Vam je poznata metoda prosječne kupovne vrijednosti ili cost-average efekt, i biti će vam lakše kada budete vidjeli promjene vrijednosti udjela vašeg(vaših) investicijskog fonda u koji ste ili tek namjeravate uložiti svoja sredstva. Ukoliko su promjene na tržištu veće, više će do izražaja doći metoda prosječne kupovne vrijednosti.

Treba upozoriti da cost-average efekt ne garantira veći profit od ulaganja sredstava u fond u jednokratnom iznosu. Cost-average efekt će većini ulagača, zbog promjena tečaja, još dodatno povećati dobit u trenutku rasta tečaja, i smanjiti, ponekad svesti na nulu, gubitak u vrijeme negativnih događanja na burzi.
 
 PRAVILO 72
 
To pravilo je brzi složeni kamatni račun koji je primjeren za izračune do 20% prinosa, iznad tog prinosa dolazi do većih odstupanja.
 
   Pravilo 72 omogućava brzi izračun:
 
a) godina koje su potrebne, uz određeni godišnji prinos, da se investicija     udvostruči     
b) prinos koji je potreban da se, u određenim godinama, investicija udvostruči
a) Pravilo kaže:
Kako bi dobili broj godina potrebnih da se investicija udvostruči, uz određeni godišnji prinos, podjelite 72 s godišnjim prinosom.
a)  

b) Pravilo kaže:
Kako bi izračunali željeni godišnji prinos, podjelite 72 s godinama u kojima želite investiciju udvostručiti.
b)  
 
Pravilo 72
Godišnji prinos
Investicija se udvostručava nakon svakih
5 %
14,4 godina
7%
10,3 godina
9%
8,0 godina
11%
6,5 godina
12%
6,0 godina
15%
4,8 godina
20%
3,6 godina
 
 

 
VRIJEME
 
Slijedeća tablica  prosječnog   prinosa na najbolji način ilustrira kako jednostavno, štednjom od 100,00 eura mjesečno, možete sa našim fondovima doći do prinosa u dugom nizu godina
Bitni element koji se tu pojavljuje je VRIJEME.
Samo protekom određenog vremenskog razdoblja sa dobrim dijelom discipline moguće je u budućnosti računati na znatna financijska sredstva kojima je moguće  raspolagati.
 
Broj godina
Uloženi kapital
Vrijednost imovine u fondu
obveznički (5%)
mješoviti (7%)
dionički (9%)
5
6.000
6.829
7.201
7.599
6
7.200
8.411
8.968
9.572
7
8.400
10.075
10.863
11.730
8
9.600
11.823
12.895
13.091
9
10.800
13.661
14.073
16.672
10
12.000
15.593
17.409
19.497
15
18.000
26.840
31.881
38.124
20
24.000
41.275
52.397
67.290
25
30.000
59.799
81.480
112.953
30
36.000
83.573
122.709
183.447
 
PRIMJER
 
PRIMJER ULAGANJA KROZ DUGI NIZ GODINA
Prikazat ćemo financijski plan za 15 godina s mjesečnim uplatama u različite oblike štednje.
Upata je u visini 1.000 kuna mjesečno.
Odlučimo se za kombinaciju ulaganja  u stambenu štednju, u dioničke investicijske fondove, u mješovite investicijske fondove. Sve to zajedno daje ulaganja sa kamatom oko 9 % na godinu u prosjeku.
 
Godina:
Uloženo vlastitih sredstava
Profit na kamate
Ukupno na kraju godine:
2004.
12.000 kuna
500
12.700
2005.
12 000 kuna
2.223
26.923
2006.
12 000 kuna
3.503
42.426
2007.
12 000 kuna
4.898
59.324
2008.
12 000 kuna
6.419
77.743
2009.
12 000 kuna
8.077
97.820
2010.
12 000 kuna
9.884
119.704
2011.
12 000 kuna
11.853
143.557
2012.
12 000 kuna
14.000
169.557
2013.
12 000 kuna
16.340
197.897
2014.
12 000 kuna
18.891
228.788
2015.
12 000 kuna
21.671
262.459
2016
12 000 kuna
24.701
299.160
2017.
12 000 kuna
28.004
339.164
2018.
12 000 kuna
31.605
382.769
2019.
12 000 kuna
35.529
430.298
 
* Element koji je kod ovoga i sličnih izračuna najbitniji a na koji nemamo utjecaja je vrijeme koje jednostavno mora proći da bi bio zadovoljen ovaj izračun *