Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizma


PRAVILA ULAGANJA


1. Ne ulažite kratkoročno. Veći je rizik samog ulaganja, a  i takvo ulaganje zahtijeva veliko znanje i iskustvo. U takvoj situaciji su moguće velike oscilacije (fondovi stalno pomalo osciliraju iako su u trendu rasta),

2. Ne ulažite samo u  fond i ne  ulažite sav novac u fondove istih ulagačkih politika.

3. Ulažite samo dio novca, onu količinu novca koja neće promijeniti kvalitetu Vašeg života. Ulagati razumno možemo samo ako nismo uložili sve što imamo. Ipak od nečega trebamo i živjeti,

4. Ulaganje  prepustite timovima profesionalaca za uspješno investiranje kroz investicijske fondove. A ono što trebamo proučiti su statut i strategija ulaganja fonda


RIZICI ULAGANJA U FOND
  
Ulaganje u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerojatnost a i mogućnost da prinos od ulaganja bude negativan.
 
Investicija koja se nalazi u investicijskom fondu niije bankovni depozit i kao takva nije osigurana od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanacije banaka niti od neke druge financijske institucije.
 
Razlikujemo slijedeće vrste rizika.
-         rizik promjene cijena vrijednosti papira – tržišni rizik
-         rizik promjene tečaja – valutni rizik
-         politički rizik zemalja u koje je uložena imovina fonda
-         kreditni rizik
-         rizik likvidnosti
-         rizik promjena poreznih propisa