Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizma
PRODAJA ZAPOČETE GRADNJE VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U ZAGREBU
ADRESA: MURATI b.b.
NASELJE: TRAVNO – NOVI ZAGREB

Spomenuta ulica smještena je tik do vojarne ''CROATIA'' u Novom Zagrebu (parcela graniči sa južnom ogradom vojarne). Ona je udaljena cca 300 metara od tržnice ''Utrine'' a u krugu od cca 800 metara nalaze se dva vrtića, dvije škole, trgovine, shopping centri, ambulanta, starački dom. Autobusna postaja je u neposrednoj blizini, dok je tramvaj udaljen cca 500 metara.

U bitnome ističem da je na parceli od 2.600 m2 predviđena izgradnja višestambenog objekta sa 35 stanova iz dva ulaza sa dva lifta u pet nadzemnih etaža. Veličina stanova: 25 dvosobnih stanova do 40 m2 s terasama i 10 trosobnih stanova s terasama do 55 m2. Uz svaki stan rezervirano je parkirno mjesto ili garaža i šupa u prizemlju. Uz tri prizemna stana pripada i dvorište od po cca 50 m2. Buduća zgrada imati će cca 2.100 m2 bruto površine od čega je prodajnih cca 1.750 m2 neto.

Do sada u započetoj gradnji odrađene su sljedeće radnje:
 izrada projektne dokumentacije
 ishođnje pravomoće važć građvinske dozvole
 izvedba temeljne ploč sa položnim instalacijama
 izvedeni zidovi cca pola prizemlja itd.

Cijena otkupa projekta ovisit će o licitaciji na drugoj sudskoj draži koja će se održti 20. prosinca 2016. godine. Procijenjena vrijednost nekretnine iznosi cca 650.000,00 € Na spomenutoj draži najniž cijena ne može se izlicitirati ispod 1/3 procijenjene vrijednosti tj. oko 216.000,00 €

ISPLATIVOST PROJEKTA:
Za dovršnje projekta do sistema ''ključu ruke'' potrebno je uložti cca 1.000.000,00 €(milion eura). Očekivani utržak od prodaje stanova predviđam oko 1.900.000,00 €(miliondevetstotisuć eura). Dobiven iznos baziran je na procjeni da će se stanovi prodavati po cijeni od 1.100,00 €m2. Visina zarade na ovom projektu ovisit će o izlicitiranoj cijeni kupnje započete gradnje na javnoj dražbi. Ipak usuđjem se prognozirati da se uložni novac može oplemeniti sa najmanje 30% zarade u godini dana. (predviđam da će maksimalno toliko trajati izgradnja i prodaja stanova).

Više informacija na kontakt mobitel: 099/3555-704 (KARLO BEM)