Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizma


ILIRIKA JIE
 
Osnovne informacije o fondu
 
 • vrsta fonda: dionički fond-           
 • društvo za upravljanje: Ilirika Investments         
 • početak rada fonda: 26.10.2004.         
 • početna cijena udjela: 100 eura         
 • prva uplata: min.100 eura         
 • daljnje uplate: 50 eura         
 • ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
                 do 500.000 kn = 3,00 %
                 500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
                 od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
                 iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %
-         
 • izlazna naknada: 0,00 %         
 • upravljačka naknada: 3,50 % na godišnjem nivou  
 • naknada depozitarnoj banci: 0,15 % na godišnjem nivou         
 • depozitarna banka: PBZ         
 • volumen fonda: 51.913.000 kn      
 
Prinos fonda 
 • 2004. godina.       10,08 %
 • 2005. godina.       31,93 %
 • 2006. godina:       37,54 %
 • 2007. godina:       58,15 %
 • 2008. godina:      -52,35 %
 • 2009. godina:         9,06 %
 • 2010. godina:         4,48 %
 • 2011. godina:       -30,19 % 
 • 2012. godina:         3,16 %   
 
Struktura ulaganja
 
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 
 • bez ograničenja - u dionice izdavatelja iz Hrvatske i Slovenije kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
 • do 45% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e (osim Hrvatske);
 • do 25% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
 • do 25% imovine Fonda - u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje;
 • do 10% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
 • do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;
 • do 35% imovine Fonda - u depozite u financijskim institucijama;
 • do 10% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.


Za sve koji se žele profesionalno baviti forexom preporučamo kompaniju koja je lider na polju online trgovanja od 2003: