Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizma


ILIRIKA GOLD

 
Osnovne informacije o fondu
 
 • vrsta fonda: dionički fond
 • društvo za upravljanje: Ilirika Investments
 • početak rada fonda: 27.10.2010.
 • početna cijena udjela: 100 eura
 • prva uplata: min.100 eura
 • daljnje uplate: 50 eura
 • ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate:
               do 500.000 kn = 3,00 %
               500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
               od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
               iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %
 • izlazna naknada: 0,00 %
 • upravljačka naknada: 3,50 % na godišnjem nivou
 • naknada depozitarnoj banci: 0,15 % na godišnjem nivou
 • depozitarna banka: PBZ
 • volumen fonda: 5.605.000 kn
 
  
Prinos fonda 
 • 2010. godina:      0,07 %
 • 2011. godina:     -12,39 %
 • 2012.godina:      -7,36 %
 • 2013.godina:      -1,32 %  
 
 Struktura ulaganja
 
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente: 
ILIRIKA Gold je dionički Fond sa sektorskom globalnom investicijskom politikom te je jedinstveni, u Hrvatskoj akreditirani i registiriani, fond fokusiran na investiranje u vlasničke vrijednosne papire kompanija kojima je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina isitima. Investicije će biti u skladu s investicijskom politikom Fonda u manjem opsegu usmjerene, također, u dužničke vrijednosne papire i druge investicijske fondove. 
Fond ne ulaže u plemenite metale niti vrijednosne papire ili druge instrumente izdane na temelju plemenitih metala. 

U investicijski fond ILIRIKA Gold mogu svoj novac ulagati i fizičke i pravne osobe, a namjenjen je investitorima koji svoj novac žele uložiti na dulji vremenski rok uz razinu rizika svojstvenu dioničkim fondovima. 
 • fond će biti trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda;
 • do 30% imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire izdavatelja zemalja članica EU, OECD-a i CEFTA-e;
 • do 30% imovine Fonda u instrumente novčanog tržišta;
 • do 30% imovine Fonda u depozite kod financijskih instituacija pri čemu će najviše 20% biti položeno kao depozit kod jedne banke;
 • do 30% imovine Fonda u udjele i/ili dionice drugih investicijske fondove.

 
Fond će većinom ulagati sredstva u vlasničke vrijednosne papire koje će stjecati na sljedećim tržištima kapitala: 
 • Sjeverna Amerika (Kanada, SAD);
 • Južna Amerika (Argentina, Bermuda, Brazil, Čile, Ekvador, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Nikaragva, Panama, Peru, Urugvaj, Venezuela);
 • Europa (Austrija, BiH, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Island, Hrvatska, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Španjolska);
 • Bliski istok i Sjeverna Afrika (Bahrein, Egipat, Iran, Izrael, JAR, Katar, Kenija, Kuvajt, Maroko, Saudijska Arabija, Sudan, Tunis, Turska, UAE);
 • Azija i Oceanija (Australija, Bangladeš, Filipini, Indija, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Malezija, Singapur, Šri Lanka, Tajland, Vijetnam).
 
Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenim Prospektom i Statutom Fonda.


Za sve koji se žele profesionalno baviti forexom preporučamo kompaniju koja je lider na polju online trgovanja od 2003: