Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizmaFOND POLICA


Obuhvaća životno osiguranje s izborom investicijskih fondova.

FONDPOLICA je životno osiguranje koje je povezano sa investicijskim fondovima. Namijenjena je onima koji žele biti u isto vrijeme  životno osigurani i ostvarivati potencijalno više prinose na štedni dio svog osiguranja života.

S fond policom odjednom se ostvaruju dva izuzetno bitna cilja:
 • sa životnim osiguranjem brinete se za Vašu socijalnu sigurnost i sigurnost Vaših najbližih,
 • s ulaganjem u investicijske fondove oplemenjujete vrijednost Vaše imovine.

 
Prednosti FOND POLICE :

1. Odabir strukture ulaganja i ostvarivanje viših prinosa
FOND POLICA Vam omogućava da sami kreirate svoj ulagački portfelj ovisno o Vašim sklonostima riziku. U skladu s tim mogu se dugoročno ostvariti potencijalno viši prinosi.

2. Odluka o visini osigurane svote
Sami odlučujete koji dio će se od Vaših premija odnositi na pokriće rizika, a koji dio će se ulagati u fondove koje odaberete. U slučaju više osigurane svote za slučaj smrti veći dio premije koristi se za pokriće rizika, a manji dio premije za ulaganje, i obrnuto.

3. Fleksibilnost
Za vrijeme trajanja osiguranja FOND POLICA može se prilagođavati Vašim životnim potrebama i ciljevima (promjena fondova, dodatne jednokratne uplate, promjena korisnika, isplata predujma u slučaju iznenadne potrebe za novcem, produljenje osiguranja, povećanje ili smanjene premije, odnosno osigurane svote i sl.)

 

TKO IMA POTEREBU ZA ŽIVOTNIM OSIGURANJEM

Potreba za životnim osiguranjem više nije luksuz, nego je neophodna. Životno osiguranje svake pojedine osobe  ovisit će o osobnim i materijalnim okolnostima i mogućnostima.
Ako se nalazite u jednoj od kategorija i navedenih situacija, trebali biste razmotriti Vašu potrebu za životnim osiguranjem:
 
 • trenutno nemate životno osiguranje, ili imate ali niste sa njime zadovoljni
 • upravo ste dobili posao ili ste promaknuti
 • nalazite se u braku, ili ga planirate
 • imate djecu, starije ili nemoćne roditelje ili članove obitelji koji o vama ovise
 • želite nekoga materijalno zbrinuti
 • mislite da vaša postojeća štednja ili mirovina neće biti dostatna za ostvarenje životnog standarda
 • imate kredite ili hipoteku
 • poduzetnik ste ili obrtnik
 
 Kako doći do  200.000 eura s uloženih 15.000 kroz dugi niz godina? 
Osoba je odlučila ulagati po 500 eura godišnje u životno osiguranje i ustraje li u tome u idućih 30 godina, po isteku osiguranja može računati na isplatu približno 30.000 eura.
Ulaže li osoba  spomenutih 500 eura u životno osiguranje u kombinaciji s ulaganjem u investicijske fondove, tako zvana FOND POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA iznos za isplatu mogao bi narasti na približno 52.000 eura.

Za one osobe koje imaju novca za investiranje na dugi niz godina u ponudi je i mogućnost jednokratne uplate premije uz ulaganje u fondove, uz jednako isplative uvjete. Osiguranik koji odjednom uloži 15.000 eura na 30 godina, po isteku osiguranja mogao bi raspolagati s približno 194.000 eura.

Takvom policom životnog osiguranja povezanog sa ulaganjima u investicijske fondove osoba ima višestruke  koristi - osim što je osigurao sebe i svoju obitelj, ulaže i na tržištu kapitala i ostvaruje pravo na prinose u investicijskim fondovima.
I na tu policu osiguranja se može ostvariti porezna olakšica, odnosno povrat poreza.

Predstavlja novu vrstu životnog osiguranja povezanog s ulaganjima u  investicijske fondove.
Posebnost ovog programa je da ugovaratelj osiguranja može sam odlučiti o ulaganju svog kapitala.
Fleksibilnost ulaganja, porezne olakšice i štedna komponenta čine ovaj produkt izuzetno zanimljivim.
U slučaju smrti isplaćuje se ugovorena osigurana svota za slučaj smrti ili, ukoliko je veća, vrijednost udjela u investicijskom portfelju. U slučaju doživljenja isplaćuje se vrijednost udjela u investicijskom portfelju.
Ugovaratelj osiguranja sam snosi rizik ulaganja.

Ulaganje u zlato i srebro
Fond polica perspektivnih vrijednosti je životno osiguranje koje je namijenjeno štednji u posebnim investicijskim fondovima koji ulažu u zlato, srebro i ostale plemenite kovine i to u njihovom fizičkom obliku.
Prednosti Fondpolice PERSPEKTIVNIH VRIJEDNOSTI su:
 • transparentnost – prije zaključivanja osiguranja jasno su određeni svi posredni i neposredni troškovi koji se zaračunavaju za vrijeme trajanja osiguranja,
 • rentabilno oplemenjivanje sredstava u fizičkim plemenitim kovinama do 95 % ili u dionicama društava koja se bave dobivanjem plemenitih kovina,
 • mogućnost uporabe metode prosječne kupovne cijene (“cost average effect”),
 • optimalna sigurnost čuvanja plemenitih kovina,
 • prilagođavanje investicijske politike za vrijeme trajanja osiguranja,
 • kod obročnog plaćanja premije s dopunskim osiguranjima možete omogućiti dodatnu socijalnu i financijsku sigurnost sebi i svojima najbližima u slučaju najgorega,
 • kod osiguranja s obročnim plaćanjem premije možete pod povoljnim uvjetima ugovoriti dopunsko osiguranje i kasnije za vrijeme trajanja osiguranja,
 • osiguran pripis bonusa kod obročnog plaćanja prilikom isteka vremena plaćanja premije u visini plaćene jednokratne premije pri zaključenju osiguranja, odnosno kod osiguranja s jednokratnim plaćanjem premije u visini jednokratne premije za pokriće troškova stjecanja osiguranja na desetu obljetnicu zaključenja osiguranja,
 • mogućnost snižavanja premije kod obročnog plaćanja,
 • mogućnost podizanja dijela ušteđenih sredstava,
 • porezno povoljan oblik osiguranja i štednje,
 • porezno povoljan oblik ulaganja u zlato, srebro i ostale plemenite, strateške i rijetke metale.

Zašto plemenite i strateške kovine?

Porast broja stanovnika u svijetu i neprestana želja država u razvoju da sustignu razvijene države uzrokuje sve veću potražnju za sirovinama te plemenitim i strateškim metalima. Za njih je karakteristična ograničena količina, a zalihe nekih se zbog industrijske uporabe smanjuju. To znači da povećana potražnja zbog sve većih potreba stanovništva neizbježno dovodi do povećanja cijena sirovina, a time i do dizanja opće razine cijena životnih potrepština. Kroz povijest čovječanstva, upravo su se plemenite kovine pokazale kao vrlo dobar čuvar vrijednosti imovine, a posebno u vrijeme kriza na financijskim tržištima. Zato je razumno da svaki investitor barem dio svojih ulaganja usmjeri na plemenite i strateške kovine.
Kod Fondpolice PERSPEKTIVNIH VRIJEDNOSTI možete izabrati između različitih investicijskih fondova koji ulažu sredstva u dionice poduzeća koja se bave dobivanjem sirovina, odnosno poduzeća koja čuvaju monetarno i strateški značajne plemenite kovine u fizičkom obliku. Nakon isteka prve godine osiguranja možete svoj investicijski izbor proširiti i na druga ulaganja iz svekolike ponude osiguravajućeg društva.
Životno osiguranje Fondpolicu PERSPEKTIVNIH VRIJEDNOSTI možete vezati za sljedeće investicijske fondove:
 • SafePort Gold & Silver Mining Fund - ulaže kako u velike rudarske kompanije koje se bave dobivanjem zlata i srebra s velikim rezervama i velikom proizvodnjom, tako i u srednje rudarske kompanije s dobrim rastom, te manjim dijelom i u mlađe tvrtke s visokim potencijalom rezervi. Dodatno vodi računa o vrlo dobroj raspršenosti rizika (približno 100 različitih društava u portfelju fonda).

 • SafePort Silver Mining Fund - ulaže kako u velike rudarske kompanije koje se bave dobivanjem srebra s velikim rezervama i velikom proizvodnjom, tako i u srednje rudarske kompanije s dobrim rastom, te manjim dijelom i u mlađe tvrtke s visokim potencijalom rezervi. Dodatno vodi računa o vrlo dobroj raspršenosti rizika (približno 100 različitih društava u portfelju fonda).
 • SafePort Strategic Metals & Energy Fund - ulaže u strateške kovine u fizičkom obliku, u energetske sirovine kao i u udjele društava koja se bave dobivanjem, daljnjom uporabom ili preradom navedenih sirovina. Zbog visokih cjenovnih kolebanja navedenih investicijskih sektora primjenjuju se i kratkoročne mjere za zaštitu vrijednosti i tržišne pozicije putem terminskih ugovora. .
 • SafePort Gold & Agriculture Fund - kupuje, čuva i drži barem 30% imovine fonda u fizičkom zlatu te ulaže u agrikulturne kapitalne investicije. Kratkoročne mjere kontrole za zaštitu vrijednosti zlata se upotrebljavaju samo pri povećanju cijena te pri očekivanom padu cijena.
 • SafePort Focus Fund - krovni fond, koji sredstva ulaže u barem 7 investicijskih fondova ili u usporedive investicijske instrumente. Ulagačka politika se prilagođava tržišnim uvjetima i slična je individualnom upravljanju imovine. Fond slijedi dva glavna cilja- sigurnost u smislu očuvanja vrijednosti imovine te rast imovine.
 • SafePort Precious Metals 95+ Fund - kupuje, čuva i drži barem 95 % imovine fonda u fizičkom zlatu, srebru i drugim plemenitim kovinama. U slučaju očekivanoga pada cijena, primjenjuju se kratkoročne mjere za zaštitu vrijednosti.
 • SafePort Physical Gold 95+ Fund - kupuje, čuva i drži barem 95 % imovine fonda u fizičkom zlatu. U slučaju očekivanoga pada cijena, primjenjuju se kratkoročne mjere za zaštitu vrijednosti.
 • SafePort Physical Silver 95+ Fund - kupuje, čuva i drži barem 95 % imovine fonda u fizičkom srebru. U slučaju očekivanog pada cijena, primjenjuju se kratkoročne mjere za zaštitu vrijednosti.

 
Troškovi za Fondpolice PERSPEKTIVNIH VRIJEDNOSTI

Važan sastavni dio transparentnosti također su jasno i unaprijed utvrđeni i prikazani troškovi koji se obračunavaju kod Fondpolice PERSPEKTIVNIH VRIJEDNOSTI.
Kod Fondpolice PERSPEKTIVNIH VRIJEDNOSTI s obročnim plaćanjem premije troškovi iznose:

1. Troškovi stjecanja osiguranja iznose 7 % svote ugovorenih obročnih premija. Plaćaju se kod zaključenja osiguranja u obliku jednokratne premije za pokriće troškova stjecanja osiguranja, te su u cijelosti namijenjeni plaćanju savjetodavnih usluga kod zaključenja osiguranja (ispunjavanje upitnika za analizu, obrada podataka u analizi, izrada individualnog financijskog plana, prezentacija ponude te izrada protokola i ostalih potrebnih obrazaca…). Po isteku razdoblja plaćanja premije, uz uvjet da ugovaratelj osiguranja uredno plaća premiju, ti se troškovi vraćaju u obliku pripisa bonusa na investicijski račun police.

2. Drugi troškovi osiguranja:
 • ulazni troškovi iznose 4 % te se obračunavaju od svake plaćene obročne premije,
 • troškovi upravljanja osiguranjem i vođenja računa iznose 2,00 EUR i 0,041667 % od vrijednosti imovine na investicijskom računu mjesečno,
 • troškovi za oblikovanje bonusa ovise o trajanju plaćanja premije dogovorenom kod zaključenja osiguranja te se obračunavaju od plaćene obročne premije:
Razdoblje plaćanja premije Troškovi za oblikovanje bonusa
10 do 14 godina 4 %
15 do 20 godina 3 %
21 godina i više 2 %

Kod Fondpolice PERSPEKTIVNIH VRIJEDNOSTI s jednokratnim plaćanjem premije troškovi iznose:

1. Troškovi stjecanja osiguranja iznose 7 % ugovorene jednokratne premije. Plaćaju se kod zaključenja osiguranja u obliku jednokratne premije za pokriće troškova stjecanja osiguranja te su u cijelosti namijenjeni plaćanju savjetodavnih usluga kod zaključenja osiguranja (ispunjavanje upitnika za analizu, obrada podataka u analizi, izrada individualnog financijskog plana, prezentacija ponude te izrada protokola i ostalih potrebnih obrazaca…). Nakon desete obljetnice početka osiguranja ti se troškovi, pod uvjetom da je osiguranje još na snazi vraćaju u obliku pripisa bonusa na investicijski račun police.

2. Drugi troškovi osiguranja:
 • ulazni troškovi ovise o ugovorenoj jednokratnoj premiji te se obračunavaju od plaćene jednokratne premije:
Jednokratna premija Ulazni troškovi
od 2.500 EUR do 4.999 EUR 4,50 %
od 5.000 EUR do 9.999 EUR 3,50 %
od 10.000 EUR do 29.999 EUR 2,50 %
iznad 30.000 EUR 2,00 %
 • troškovi upravljanja osiguranjem i vođenja računa iznose 2,00 EUR i 0,041667 % od vrijednosti imovine na investicijskom računu mjesečno,

 • troškovi za oblikovanje bonusa obračunavaju se mjesečno u prvih deset godina trajanja osiguranja u visini 0,05 % jednokratne premije.