Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizmaDIONIČKI FONDOVI
 
Investicijski fondovi su financijske institucije osnovane s ciljem prikupljanja sredstva od svojih ulagača te ih potom investiraju u različite financijske oblike – dionice, obveznice, blagajničke zapise, novac, odnosno imovinu, stvarajući na taj način portfelj diverzificiranog rizika.

Investicijski fondovi  nisu svi isti, niti su svi jednako prihvaćeni, a različita je i njihova važnost na tržištu kapitala. Zbog veličine i značaja možemo izdvojiti otvorene investicijske fondove, koji su postali glavni na tržištu kapitala.

Slijedeća njihova podjela je na fondove prema njihovoj strukturi ulaganja na :
dioničke – sa najvećim prinosom ali i rizikom
mješovite – dioničko - obvezničke sa manjim prinosima ali i manjim rizikom
obvezničke – prvenstveno je ulaganje u obveznice i blagajničke zapise
novčane – ulaganje je u novac 
Za profesionalne trgovce Forexa najbolji izbor


 
  
 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND  
 
•    Predmet poslovanja je prikupljanje novčanih sredstava kroz izdavanje i prodaju dokumenata o udjelu. 
•    Sredstva prikupljena od pojedinačnih vlasnika uštede u fondu koriste se za kupovinu vrijednosnih papira – dionica, obveznica, blagajničkih zapisa i drugih zakonom dozvoljenih vrijednosnih papira, brojnih i različitih izdavatelja. Na taj način investicije su raspoređene na različite subjekte, čime se i rizik diverzificira.  
•    Cjelokupna imovina fonda podijeljena je na jednake dijelove UDJELE Svi udjeli u fondu su ravnopravni, odnosno imaju ista prava te obuhvaćaju sve vrijednosti koje čine imovinu fonda. Dokumenti o udjelu glase na ime i neograničeno su prenosivi vrijednosni papiri. Njihova vrijednost je varijabilna, ovisno o promjeni tečaja vrijednosnih papira koji pripadaju portfelju fonda. 
•    Društvo za upravljanje osniva otvoreni fond i upravlja njegovom imovinom isključivo u korist vlasnika udjela. 
•    Cilj poslovanja odnosno ulaganja je ostvarenje dobiti od prihoda ostvarenih od kamata s tržišta novca i obveznica, odnosno dividenda kao i porast vrijednosti udjela koji se treba ostvariti temeljem kapitalnog rasta vrijednosti dionica. 
 

  
 
KOME SU NAMIJENJENI OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI  
 
U investicijske fondove mogu ulagati fizičke i pravne osobe. 
Ulaganje je namijenjeno svima onima koji žele investirati prvenstveno na dulji vremenski rok u veći broj kvalitetnih domaćih i inozemnih vrijednosnih papira s ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, odnosno onim ulagačima koji žele diverzificirati ili raspršiti strukturu svojih portfelja vrijednosnih papira kako bi povećali prinos u odnosu na prinos oročene štednje u pojedinim bankama.  
 
 
 
PREDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE  
 
  • Ulagatelju je omogućena diverzifikacija ulaganja – prikupljena sredstva brojnih investitora fond raspršuje kupujući na tržištu veliki broj različitih vrijednosnih papira koje individualni investitor svojim ograničenim iznosom i samostalnim nastupom inače ne bi mogao kupiti. 

  • Pojedinačni ulagatelj ostaje I dalje kroz ulaganja likvidan – individualni investitori lako mogu doći do svog uloga ponovno prodajući udjele fondu koji ih je dužan otkupiti, u praksi je to par dana 
 
  • Sigurnost je osigurana svakom ulagaču – diverzifikacijom uprosjećuje rizik, a istodobno pruža mogućnost ostvarenja visokih prinosa.