Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizmaDIONICE

Dionice su vlasnički korporativni vrijednosni papiri koji nemaju određen rok dospijeća. Dionice smiju izdavati isključivo dionička društva.
Ako zamislimo jedno poduzeće kao tortu, da bi to poduzeće postalo dioničko društvo tu "tortu" moramo razrezati na šnite. Svaka šnita je jedna dionica. Ako takvu razrezanu tortu čini 10 šnita (dionica), tada vlasnik jedne šnite je i vlasnik 1/10 torte (poduzeća) odnosno vlasnik je 10% poduzeća. Ako to poduzeće ostvari dobit od 100 KN i ako vlasnici tog poduzeća odluče da se ta dobit podijeli, tada vlasniku 1 dionice pripada 10 KN = dividenda.

Zašto postoji tržište dionica?

Prvo moramo razumjeti razlog zašto uopće postoje tržišta dionica. Osnovni je razlog postojanja i rasta tržišta dionica tržišna ekonomija i činjenica da kompanije na određenom stupnju razvoja trebaju više likvidnih sredstava nego što ih same mogu osigurati. Drugi je razlog uspostava oblika kompanije koja ima ograničenu odgovornost s financijskog stajališta.

Kompanije trebaju dodatnu gotovinu zbog sljedećih razloga:

  • upravo su počele raditi i trebaju radni kapital koji im osnivač sam ne može osigurati;
  • trebaju investirati u proizvodnu opremu, istraživanje i razvoj i sl.;
  • žele se proširiti na nova tržišta ili ući u novi posao.
  • S više novca kompanija može povećati investicijska ulaganja i biti profitabilnija u budućnosti. Kompanija izdaje nove dionice koje bivši ili novi dioničari mogu kupiti za određenu cijenu koju odredi kompanija. Ukoliko je cijena prava, kompanija može prodati sve dionice i tako nabaviti novac za kompaniju.
 
Postoje različiti faktori koji odlučuju o cijeni dionice, ali glavna su dva faktora:

  • Rezultati poslovanja – loši rezultati spuštaju cijenu, dobri rezultati podižu cijenu
  • Tržišna očekivanja od budućnosti – profitabilna budućnost - visoka cijena
 
 
Uz ove spomenute, postoje i drugi faktori. Danas su napravljene mnoge analize u nadležnosti menadžmenta npr. portfelj patenata. Ukoliko postoji vjerojatnost da će netko drugi preuzeti kompaniju, to često znači da će dionice početi rasti.
Osnova financijske teorije kaže da cijene rastu ukoliko su ukupne dividende i buduća prodajna cijena dionica više od investirane cijene.

Dionica = vlasnički vrijednosni papir
Obveznica = kredit

Zašto ulagati u vrijednosnice? (dionice i/ili obveznice)
Glavni motiv za ulaganja u vrijednosnice je mogućnost ostvarenja veće dobiti od kamate ostvarene držanjem slobodnih sredstava na štednju u banci ili ostvarene dobiti ulaganjem u druge namjene. Ulaganje u vrijednosnice je spojeno, u pravilu, s većim rizikom od rizika kojem je investitor izložen kod klasične štednje u banci. Rizik ulaganja u vrijednosnice se može smanjiti ulaganjem u rezličite vrste vrijednosnica (dionice, obveznice) i u vrijednosnice više izdavatelja (diverzifikacija portfelja).
 
Koje se temeljne koristi stječu kupnjom dionica?
- pravo na udjel u dobiti isplativ u obliku dividendi;
- pravo na proporcionalni udjel u imovini društva u slučaju njegove likvidacije;
- pravo upravljanja koje se realizira glasovanjem na skupštini dioničara;
- pravo prvokupa u slučaju novog izdanja dionica;
- ograničena odgovornost u slučaju likvidacije društva;
- ograničeni pristup poslovnim knjigama društva.
 
U koje vrijednosnice ulagati?
Odluka o tome koje vrijednosnice kupiti ovisi o većem broju faktora. Poželjno je ulaganje u likvidne vrijednosnice, tj. one kojima se najčešće trguje i koje je moguće u vrlo kratkom vremenu utržiti. Pritom je svakako potrebno savjetovati se sa svojim , koji će nalogodavcu predložiti najpovoljnjiju kupnju u datom trenutku.

Što je portfelj vrijednosnica?
Portfelj vrijednosnica predstavlja skup vrijednosnica u vlasništvu kupca (investitora). Izbor vrijednosnica u portfelju (struktura portfelja) treba predstavljati optimum između očekivanog prinosa i razine rizika kojeg je investitor spreman preuzeti.
 
Zašto ulagati u portfelj vrijednosnica?
Pravovremenom kupnjom ili prodajom pojedine vrijednosnice iz portfelja može se ostvariti veća dobit za nalogodavca (investitora) od ulaganja u druge namjene. Rizik ulaganja u više vrijednosnica u portfelju se raspršuje na sve vrijednosnice, te je manji nego kada se investira u samo jednu vrijednosnicu. Potrfelj dionica možete dobiti i ulaganjem u investicijske fondove
 
Da li ulagati u dionice ili obveznice?
Kod ulaganja u dionice postoji veći rizik od rizika ulaganja u obveznice. Međutim, dobit ostvarena ulaganjem u dionice može biti znatno veća od one ostvarene ulaganjem u obveznice. Prinos koji nosi obveznica je određen i unaprijed poznat, dok prinos od dionica nije unaprijed određen (dividenda, tečaj dionice na tržištu). Ulaganje u obveznice može biti kvalitetnija alternativa štednji u banci.
 
Pratite stanje dionica na www.zse.hr